Vymeniteľný výtok na mlieko

Celá súprava sa skladá z 10 vymeniteľných výtokov na mlieko. V záujme hygieny vám odporúčame pravidelne (približne každé 2 mesiace) vymeniteľný výtok na mlieko vymeniť.