Neustále investujeme do projektov zameraných na budúcnosť, aby sme v segmente automatických kávovarov dokázali stále prinášať novinky.

Presne to je cieľom JURA kampusu. Nepretržitý výskum a vývoj, používanie revolučných technológií, partnerstvá s univerzitami a investície do budúcnosti nám sústavne pomáhajú udržať si nadšenie pre neustále zlepšovanie a nekompromisné zameranie na úspech a dlhodobý rozvoj našej spoločnosti.

We are thus making a contribution to achieving SDG 9

SDG sustainable industrialization Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development