V našej centrále pôsobí zamestnanecký výbor volený zamestnancami a reprezentujúci všetky oblasti spoločnosti. Stará sa o dodržiavanie práv a záujmov personálu. Artikuluje manažmentu sťažnosti, pôsobí ako rozhodca a zastupuje zamestnancov pri vyjednávaní.

We are thus making a contribution to achieving SDG 8

SDG decent work Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development