Všetci zamestnanci profitujú zo školení na JURA Coffee Academy a absolvujú školiace modely zamerané na ich spektrum produktov a pre nich relevantné témy našej spoločnosti.

Osobitne vyvinutý obsah školení na tému trvalej udržateľnosti a zodpovedného využívania energie a zdrojov prispieva k udržateľnému správaniu ako v práci, tak aj v každodennom živote. Keďže sú tieto školiace moduly k dispozícii online, môžu zamestnanci na celom svete nadobudnúť rovnaké schopnosti a znalosti.

We are thus making a contribution to achieving SDG 4

SDG equitable quality education Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development