Každý kávovar JURA má recyklačný doklad s podrobným zoznamom všetkých materiálov, ktoré obsahuje. A keď dovŕši svoju životnosť, možno ho profesionálne rozobrať. Materiály roztriedime. Recykláciou z nich vznikajú nové produkty.

We are thus making a contribution to achieving SDG 12

SDG sustainable production patterns Ensure sustainable consumption and production patterns.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development