JURA sleduje stratégiu dlhodobo zdravých financií a nezávislosti podniku. Snažíme sa o organický rast založený na našom výkone. Preto všetky zdroje využívame svedomito a účelne. Vďaka tomu má JURA povesť atraktívneho zamestnávateľa, ktorý ponúka dlhodobú perspektívu a vytvára nové pracovné miesta.

We are thus making a contribution to achieving SDG 8

SDG decent work Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development