Ochrana zdravia našich zamestnancov je pre nás nesmierne dôležitá. Poskytujeme pracovné prostredie vytvorené v súlade s princípmi ergonómie, vybavenie navrhnuté v súlade s bezpečnosťou pri práci a štrukturálne ochranné opatrenia (napr. počas pandémie). Taktiež zabezpečujeme bezpečnostné školenia – napríklad pre bezpečnosť pri zaobchádzaní s elektrinou.

We are thus making a contribution to achieving SDG 3

SDG healthy lives Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development