Vytvárame pracovné miesta, ktoré sú nielen ergonomicky funkčné, ale aj esteticky príťažlivé. Ponúkame teda atraktívne pracovné prostredie, ktoré je príjemné pre zamestnancov a zároveň podčiarkuje našu snahu o výnimočný dizajn.

Špeciálne vybavené prestávkové miestnosti s biliardom či stolným tenisom prispievajú k utužovaniu tímov a k dialógu medzi jednotlivcami z rôznych častí spoločností.

Maloobchodným partnerom zas dodávame špeciálne vyvinutý nábytok a zariadenie, aby nadobudli optimálne pracovné prostredie a reprezentatívne vybavenie pre úspešný predaj.

We are thus making a contribution to achieving SDG 8

SDG decent work Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development