Prejsť na obsah Prejsť na hľadanie

Politika ochrany údajov a podmienky využívania webových stránok spoločnosti JURA Elektroapparate AG

Úvod
Spoločnosť JURA Elektroapparate AG, ďalej uvádzaná skrátene ako JURA, a tiež všetky obchodné spoločnosti a distribútori, ktorí sú s ňou previazaní, teší, že ste sa rozhodli navštíviť naše webové stránky. JURA Vás čo najsrdečnejšie víta.
Na tomto mieste by sme Vám chceli objasniť našu politiku ochrany údajov a taktiež i podmienky platné pre používanie našich webových stránok.

Tým, že vstúpite a používate webové stránky spoločnosti JURA a všetkých s ňou previazaných obchodných a distribučných spoločností, bezvýhradne akceptujete naše podmienky pre ich používanie i politiku ochrany údajov JURA.

Informácia o ochrane údajov
Vitajte na našej webovej stránke. Sme radi, že sa zaujímate o našu spoločnosť. Pretože rozumieme, že môžete mať pochybnosti ohľadom toho, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, chceme Vám jasne ozrejmiť, akým spôsobom využívame nami zozbierané údaje a aké bezpečnostné opatrenia pritom využívame. Poskytneme Vám taktiež informácie o Vašich právnych možnostiach týkajúcich sa spracovania týchto údajov.

Osobné údaje
Keď navštívite našu webovú stránku, obvykle od Vás nepožadujeme žiadne osobné údaje. Dostávame iba informáciu o názve Vášho poskytovateľa internetových služieb a o stránkach, ktoré ste navštívili v rámci webovej stránky JURA. Vy ako používateľ internetu zostávate každopádne v anonymite, pretože my tieto informácie iba analyzujeme pre účely štatistiky (napríklad – počet kliknutí na konkrétnu stránku).

Osobné údaje zbierame len vtedy, keď nám ich poskytnete dobrovoľne, napríklad, keď používate kontaktný formulár na potvrdenie otázky alebo keď sa prihlasujete na odoberanie noviniek v podobe newsletteru.

Dáta prenášané prostredníctvom webovej stránky JURA sú kódované pomocou HTTPS.

Používanie a zdieľanie osobných údajov / obmedzenia používania
Všetky osobné údaje, ktoré od Vás dostaneme počas Vašej návštevy našej webovej stránky iba sú len zozbierané, spracované a využité na štatistické účely. Deje sa tak výhradne v súlade s právnymi predpismi a tam, kde sa to požaduje, iba s Vaším súhlasom. Samozrejme máte právo Váš súhlas kedykoľvek odvolať.

Právo na informácie
Na požiadanie Vám môžeme taktiež poskytnúť podrobnú písomnú informáciu o tom, či držíme nejaké osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Pokiaľ ich naozaj držíme, spresníme o čo konkrétne ide. Môžete nás rovnako i požiadať, aby sme Vaše osobné údaje v prípade nutnosti opravili.

Odkazy (linky) na iných poskytovateľov webových obsahov
Naša webová stránka obsahuje tiež odkazy na webové stránky našich partnerov a autorizovaných špecializovaných predajcov JURA. V prípade poskytnutia odkazu na webové stránky iných poskytovateľov nemáme kontrolu nad ich obsahom. Preto tiež nemôžeme prebrať zodpovednosť za ich obsah. Za daný obsah vždy zodpovedá príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ webovej stránky. V dobe, keď sme na našej webovej stránke umiestnili príslušné odkazy, sme vykonali i previerku odkazovaných stránok ohľadom eventuálneho výskytu porušení práva. V okamihu umiestnenia odkazov sme nezaznamenali žiaden ilegálny obsah. Nie je však možné neustále monitorovať obsah odkazovaných stránok, najmä ak nedisponujeme žiadnym konkrétnym poznatkom o prítomnosti porušenia práva. Ak sa o takomto porušení právneho poriadku dozvieme, okamžite príslušný odkaz odstránime.

Zásady bezpečnosti
S cieľom ochrániť nami držané údaje o zamestnancoch, zákazníkoch a dodávateľoch pred náhodnou či zámernou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom nepovolaných osôb sme podnikli primerané technické a organizačné opatrenia. Navyše neprestajne spolupracujeme s odborníkmi na bezpečnosť, s ktorými kontrolujeme bezpečnostnú úroveň a prispôsobujeme ju novým bezpečnostným štandardom.

Cookies
Niektoré úseky na našej webovej stránke využívajú prostriedky známe pod názvom cookies. Cookies sa používajú na to, aby bola naša stránka priateľskejšia voči používateľom, efektívnejšia i bezpečnejšia. Cookies sú vlastne malé textové súbory, ktoré prehliadače ukladajú vo Vašom počítači (lokálne na Vašom pevnom disku).

Tieto cookies možno používať na vyhodnotenie používateľského správania našich zákazníkov, vďaka čomu môžeme kontinuálne prispôsobovať obsah našej webovej stránky potrebám našich zákazníkov. Cookies nám taktiež umožňujú zmerať efektivitu jednotlivých reklám alebo úspech na základe pozície článkov na našej webovej stránke, a to na základe záujmu o jednotlivé príspevky.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. dočasné cookies, ktoré sa po ukončení Vašej návštevy automaticky mažú.

Väčšina internetových prehliadačov zvykne cookies akceptovať. Ak však nechcete tieto informácie poskytovať, máte zväčša možnosť vykonať zmenu nastavení Vášho prehliadača. Vtedy ale môže dôjsť k obmedzeniu webových stránok, ktoré Vám potom povolia prístup.

Zasielanie noviniek (newsletter)
Spoločnosť JURA rada komunikuje so svojimi zákazníkmi, chce im predstavovať svoje výrobky i služby, ktoré by ich mohli zaujímať, a taktiež novinky z diania v spoločnosti.

V dolnom záhlaví máte možnosť prihlásiť sa na odber noviniek (newsletter).

Je samozrejme, že máte vždy možnosť odhlásiť sa z odoberania noviniek. Ak si ich už neželáte, kliknite na „Odhlásiť odoberanie newsletteru“. Otvorí sa Vám nová webová stránka, ktorá potvrdzuje, že odhlásenie prebehlo úspešne.

Používanie modulov plugin sociálnej siete Facebook
Naša webová stránka využíva moduly plugin sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tieto moduly možno rozoznať na základe loga Facebook alebo slov „Facebook Social Plugin“).

Keď vstúpite na webovú stránku obsahujúcu nejaký z týchto modulov plugin, spojí sa Váš prehliadač priamo so servermi spoločnosti Facebook. Obsah modulu plugin sa potom prenesie z Facebook-u rovno do Vášho prehliadača, ktorý to automaticky umiestni na webovej stránke.

Ak používate moduly Plugin, vidí Facebook, že ste vstúpili na jednu zo strán našej webovej stránky. Ak ste prihlásení v sieti Facebook, môže Facebook vytvoriť odkaz o Vašej návšteve na Vašom Facebook-ovom účte, hoci ste ani neklikli na tlačidlo „Páči sa mi to“. Ak s modulmi plugin narábate napríklad tak, že stlačíte tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo zanecháte komentár, potom Váš prehliadač odošle príslušnú informáciu priamo na Facebook, kde sa uloží.

Facebook môže zbierať údaje o Vás dokonca aj vtedy, keď na ňom nemáte vlastný účet (napr. IP adresu). Ak sa chcete dozvedieť viac o účeloch a zameraní zbierania údajov, o ich ďalšom spracovaní a použití spoločnosťou Facebook a tiež o svojich právach a možnostiach ochrany svojho súkromia, odporúčame Vám prečítať si poznámky o ochrane dát spoločnosti Facebook.

Pokiaľ si neželáte, aby Facebook počas návštevy našej webovej stránky zbieral údaje o Vás, musíte sa pred navštívením našej webovej stránky odhlásiť zo svojho účtu na sieti Facebook.

Môžete použiť taktiež dodatky (add-on) za účelom inštalácie blokovania pre Váš prehliadač.

Google Analytics
Táto webová stránka používa službu Google Analytics, čo je webový analytický servis poskytovaný spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. cookies, čo sú textové súbory uložené vo Vašom počítači, s cieľom pomôcť nám pri rozbore, ako sa naši návštevníci správajú pri návšteve našej webovej stránky. Informácie vytvorené súborom cookie o využívaní webovej stránky sa odošlú spoločnosti Google a uložia na serveroch v USA. Ak si na tejto webovej stránke aktivujete anonymizáciu IP adresy, Google v prípade členských štátov Európskej únie a tiež v prípade ďalších strán Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore skráti / anonymizuje posledný oktet IP adresy. Iba vo výnimočných prípadoch dôjde k odoslaniu kompletnej IP adresy a jej skráteniu servermi Google v USA.
Na zadanie poskytovateľa webovej stránky bude Google tieto informácie používať na účely vyhodnocovania používania webovej stránky, zostavovania správ o aktivite na webovej stránke pre prevádzkovateľov webovej stránky a poskytovania iných služieb súvisiacich s aktivitou na webovej stránke a používaním internetu poskytovateľom webovej stránky. Google nebude Vašu IP adresu párovať so žiadnymi inými dátami, ktoré sú v jeho držbe. Využívaniu súborov cookies môžete zabrániť tým, že si na Vašom prehliadači nastavíte príslušné nastavenia. Prosíme Vás však, aby ste mali na pamäti, že ak tak urobíte, môže sa stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Zbieraniu a používaniu údajov spoločnosťou Google (cookies a IP adresy) sa okrem toho môžete vyhnúť tak, že si stiahnete a nainštalujete plugin pre prehliadač, ktorý je dostupný na tejto adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ak Váš prehliadač (napr. na smartphone) nepodporuje vyššie uvedený dodatok od spoločnosti Google, môžete vytváranie súborov cookies pre Google Analytics znemožniť kliknutím na nasledovný odkaz. Keď použijete túto webovú stránku: Disable Google Analytics, potom sa na Vašom počítači založí cookie typu opt-out, ktorý v budúcnosti zamedzí zbieraniu Vašich údajov.

Právne upozornenia

Zmeny a dostupnosťWebové stránky spoločnosti JURA môžu obsahovať informácie o výrobkoch a službách týkajúcich sa prístrojov s konektormi navrhnutými na používanie vo Švajčiarsku. Spoločnosť JURA neprestajne pracuje na prispôsobovaní celej svojej výrobnej palety štandardom najnovšieho technického vývoja. Konfigurácia i vybavenie prístrojov zobrazených on-line sa preto môžu v skutočnosti odlišovať. Nepreberáme zodpovednosť za prípadné preklepy či iné chyby. Je možné, že v dôsledku nastavenia farebnosti na Vašej obrazovke bude dochádzať k farebným odchýlkam. Spoločnosť JURA je oprávnená kedykoľvek pozmeniť obsah svojich webových stránok, zároveň ani nedáva prísľub, že informácie umiestnené na nich sú vždy kompletné a aktuálne. Spoločnosť JURA si vyhradzuje právo zrušiť niektoré alebo všetky strany svojich webových stránok alebo k nim zamedziť prístup. Webové stránky spoločnosti JURA môžu obsahovať informácie o globálnych produktoch a službách, ktoré však nemusia byť nutne dostupné na celom svete.

Autorské práva
Celý obsah webovej stránky spoločnosti JURA, vrátane značiek, log, fotografií, dizajnu atď., je vlastníctvom spoločnosti JURA a je chránený autorským zákonom. Kopírovanie, sťahovanie, odkazovanie alebo používanie častí našej webovej stránky je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti JURA prísne zakázané.

Jurisdikcia a súdna príslušnosť
Podmienky používania webovej stránky sa riadia švajčiarskym právom.
V prípade výskytu sporov sa zmluvné strany dohodli, že plná a jedinečná súdna príslušnosť prináleží súdu v obci Balsthal (kantón Solothurn) vo Švajčiarsku.