Zodpovedné využívanie cenných zdrojov je stálou súčasťou nášho myslenia, je to dôležitý aspekt hodnôt našej značky. Na tomto postoji a prístupe pracujeme už desiatky rokov, je to naše dedičstvo pre budúcnosť.

Nedostatok materiálu počas 2. svetovej vojny znamenal pre naše oddelenie dizajnu vážnu výzvu. Museli sme dizajnovať výrobky, ktoré sa dali vyrobiť aj s limitovanou zásobou materiálov. Používali sa opakovateľne použiteľné dielce. Takýto postup sa medzičasom stal neoddeliteľnou súčasťou našich hodnôt.

We are thus making a contribution to achieving SDG 12

SDG sustainable production patterns Ensure sustainable consumption and production patterns.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development