Ľuďom s telesným či intelektovým znevýhodnením v spoločnosti ponúkame miesto na zužitkovanie svojich potenciálov. Pre nášho zakladateľa bolo dôležité vytvoriť pracovné miesta, ktoré pracovníka dokážu naplniť – štruktúrujú deň, prispievajú k spoločenskému začleneniu a rešpektu.

V prípade nehôd či ochorenia ponúkame zamestnancom integračné pracovné prostredie a upravenú záťaž pracovnými úlohami, aby mala cesta späť do normálu čo najhladší prechod.

We are thus making a contribution to achieving SDG 4 and 8

SDG equitable quality education Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development

SDG decent work Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development