Okrem nášho priameho sociálneho zaangažovania (pozri heslo Inklúzia) podporuje nadácia založená našimi zakladateľmi Leom a Elisabeth Henzirohs-Studer mladých ľudí v lokálnych komunitách, pričom sa zameriava na vzdelávanie a tréning. Nadácia taktiež pomáha pri organizovaní praktických stáží a školení pre dospelých.

We are thus making a contribution to achieving SDG 17

SDG Global Partnership for Sustainable Development Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development