Dnešní učni sú zajtrajší odborníci. Máme to na pamäti, preto pripravujeme nových ľudí pre rôzne zamestnania. V centrále vo Švajčiarsku ponúkame 26 miest na praktickú stáž v šiestich odboroch.* Pre absolventov predstavujú naše školiace programy zaujímavú príležitosť, ako pretaviť vedomosti do praxe a získať nové poznatky. Účasť na týchto programoch často vyústi v trvalé zamestnanie.

Zamestnancov podporujeme pri ich snahe o kontinuálny profesijný rozvoj. Pri nábore na vedúce pozície oslovujeme aj ambicióznych absolventov kurzov a ponúkame im atraktívne kariérne príležitosti s dlhodobou perspektívou.

Naši zamestnanci sú súčasťou tohto procesu, aktívne nám pomáhajú premeniť víziu na realitu.

Ponúkame aj flexibilné pracovné modely či čiastočné úväzky, aby sme napríklad mladým rodičom umožnili rovnaké šance.

* stav k januáru 2023

We are thus making a contribution to achieving SDG 4, 5 and 8

SDG equitable quality education Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development

SDG gender equality Achieve gender equality and empower all women and girls.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development

SDG decent work Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development