Nastavenie mlynčeka určuje to, do akej miery najemno alebo nahrubo budú zrnká kávy zomleté. Stupeň mletia ovplyvňuje trvanie prietoku vody cez mletú kávu, táto doba sa nazýva časom lúhovania.

Čím hrubšia je mletá káva, tým rýchlejšie cez ňu preteká voda, pre viac najemno pomletú kávu platí opak.

Dlhý čas lúhovania umožňuje extrahovať viac chutí.

Ak Vám úplne nevyhovuje sila pripravenej kávy, máte možnosť nastaviť jemnejší stupeň mletia, čo vedie k predĺženiu času lúhovania kávy.


Ak sa Vám naopak zdá, že káva chutí príliš silne alebo horko, zvoľte si hrubší stupeň mletia.

Upozornenie: tmavšie pražené zrnká kávy vo všeobecnosti potrebujú hrubšie mletie.