Hlava filtra CLARIS

Pomocný ventil DuoBlend® v hlave filtra možno použiť na presné nastavenie uhličitanovej tvrdosti vo filtrovanej vode a prispôsobiť ju tak na používanie.

Hlava filtra CLARIS 3/8"