Energy Save Mode (E.S.M.©)

Pomocou režimu ESM (Energy Save Mode©) je možné nastavovať spotrebu energie kávovaru podľa Vašich predstáv, pričom sa takto dá ušetriť až 40 % bežnej spotreby. A ak budete dlhšiu dobu preč, môžete prístroj kompletne odpojiť od zdroja elektrickej energie.