Presvedčte sa, že mliečna pena je jemná a zamatová. Lyžičkou opatrne vyhladzujte povrch mliečnej peny, aby ste ju vytvarovali a odstránili z nej vzduchové bublinky.

Na ozdobovanie cappuccín Vám odporúčame použiť čokoládovú polevu.

Mali by ste pritom používať čokoládu tekutú za studena. 

Pomocou čokoládovej polevy nakreslite na pravej strane šálky ovál a na vrchu polkruh tak, ako je to ukázané na obrázku.

Pripravte kávu a použite lyžičku na pridanie cremy. Cremu rozložte rovnomerne po celom ovále.

Pomocou drevenej špajle nakreslite línie všetkými smermi zo stredu oválu. Následne otrite handričkou penu z drevenej špajle. Potom špajľu použite na nakreslenie štyroch ďalších čiar medzi prvými líniami, tentokrát ich kreslite zvonka smerom do stredu.

Potom urobte cez polkruh rovnomerné S tvary (pozri obrázok). 

Hotovo ozdobené cappuccino teraz môžete podávať.

Užívajte a vychutnávajte si vlastné výtvory!